Kwestionariusz przemoc

Czy zdarza się, że Twój partner lub ktoś bliski zachowuje się w taki sposób wobec Ciebie?

Popychał, szarpał, ciągnął za włosy

Dusił, kopał, obezwładniał, wykręcał rękę

Rzucał w Twoim kierunku/w Ciebie przedmiotami

Groził (że uderzy, że zabierze dzieci, że skrzywdzi dzieci, że się zabije, że zabije Ciebie, że nie będzie dawał pieniędzy itp.)

Poniżał/krytykował

Nadmiernie kontrolował (np. chciał zawsze wiedzieć, gdzie jesteś i z kim, sprawdzał twoje połączenia telefoniczne, smsy, dzwonił bez przerwy do pracy)

Wydzielał pieniądze/ kontrolował wydatki/

Ograniczał kontakty z przyjaciółmi/rodziną

Stosował inne formy przemocy

Jakie?

Czy kiedykolwiek spotkałaś się ze specjalistą (psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, lekarz, policjant itp.) w celu omówienia swojej sytuacji domowej?

Czy masz założoną "Niebieską Kartę"?

Czy kiedykolwiek otrzymałaś materiały informacyjne o przemocy w rodzinie?

Gdyby kiedykolwiek zastosowano wobec Ciebie przemoc, czy wiedziałabyś, gdzie szukać pomocy?

Kwestionariusz jest narzędziem pomocniczym, nie zastępuje fachowej diagnozy. Wynik testu może być jedynie dobrą wskazówką. W przypadku wyniku wskazującego na możliwość występowania przemocy w rodzinie należy koniecznie skontaktować się ze specjalistą. Tylko on może zweryfikować wynik testu, jak również zaproponować, po przeprowadzeniu wywiadu, odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu.